Black Friday Shopee 2022

Black Friday là một trong những ngày hội mua sắm với nhiều ưu đãi, giảm giá hấp dẫn tại Shopee. Chương trình Black Friday Shopee sale lớn nhất vào lúc 0h ngày Thứ 6 (25/11/2022 ngay sau Lễ Tạ Ơn 1 ngày), thời điểm này sẽ diễn ra trong 61 ngày nữa.

Landing page chương trình khuyến mãi Ngày Thứ Sáu mua sắm Shopee bạn có thể tham khảo tại đây.

Lịch diễn ra ngày Black Friday từ 2019 tới 2042

Diễn ra...? Ngày Ngày trong tuần Diễn ra
Black Friday năm 2019 22/11/2019 Thứ 6 trong 0 ngày nữa
Black Friday năm 2020 27/11/2020 Thứ 6 trong 0 ngày nữa
Black Friday năm 2021 26/11/2021 Thứ 6 trong 0 ngày nữa
Black Friday năm 2022 25/11/2022 Thứ 6 trong 61 ngày nữa
Black Friday năm 2023 24/11/2023 Thứ 6 trong 425 ngày nữa
Black Friday năm 2024 22/11/2024 Thứ 6 trong 789 ngày nữa
Black Friday năm 2025 28/11/2025 Thứ 6 trong 1160 ngày nữa
Black Friday năm 2026 27/11/2026 Thứ 6 trong 1524 ngày nữa
Black Friday năm 2027 26/11/2027 Thứ 6 trong 1888 ngày nữa
Black Friday năm 2028 24/11/2028 Thứ 6 trong 2252 ngày nữa
Black Friday năm 2029 23/11/2029 Thứ 6 trong 2616 ngày nữa
Black Friday năm 2030 22/11/2030 Thứ 6 trong 2980 ngày nữa
Black Friday năm 2031 28/11/2031 Thứ 6 trong 3351 ngày nữa
Black Friday năm 2032 26/11/2032 Thứ 6 trong 3715 ngày nữa
Black Friday năm 2033 25/11/2033 Thứ 6 trong 4079 ngày nữa
Black Friday năm 2034 24/11/2034 Thứ 6 trong 4443 ngày nữa
Black Friday năm 2035 23/11/2035 Thứ 6 trong 4807 ngày nữa
Black Friday năm 2036 28/11/2036 Thứ 6 trong 5178 ngày nữa
Black Friday năm 2037 27/11/2037 Thứ 6 trong 5542 ngày nữa
Black Friday năm 2038 26/11/2038 Thứ 6 trong 5906 ngày nữa
Black Friday năm 2039 25/11/2039 Thứ 6 trong 6270 ngày nữa
Black Friday năm 2040 23/11/2040 Thứ 6 trong 6634 ngày nữa
Black Friday năm 2041 22/11/2041 Thứ 6 trong 6998 ngày nữa
Black Friday năm 2042 28/11/2042 Thứ 6 trong 7369 ngày nữa

Thảo luận của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.