Cảnh báo Shopee lừa đảo? đơn hàng giả mạo Shopee?

Cảnh báo lừa đảo đơn hàng giả mạo Shopee?

Trong thời gian vừa qua tại Shopee tình trạng lừa đảo khách hàng diễn ra khá nhiều. Đặc điểm chung là những đối tượng lừa đảo bằng cách nào đó: Có thông tin đơn hàng của bạn. Có chính xác thông tin cá nhân: họ tên, số điện thoại, địa chỉ nhận hàng. Sau đó, …

Cảnh báo Shopee lừa đảo? đơn hàng giả mạo Shopee? Chi tiết »